ПІРОП

Піропи із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна)

У статті обговорюються результати дослідження та питання щодо походження піропів із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна). Встановлено їх ідентичність вивченим раніше піропам з інших пошукових ділянок Побузького регіону. На підставі цього висловлено припущення, що всі вони походять з одних і тих же або подібних, імовірно місцевих, корінних порід.

Пиропы из терригенных отложений бассейна верхнего течения р. Днестр и их вероятные коренные источники

Наведено результати вивчення піропів з крейдового флішу, а також четвертинних алювіальних відкладів басейну верхньої течії р. Дністер. Вони представлені необкатаними і в різній мірі обкатаними уламками більших зерен, на яких збереглися скульптури гіпергенного розчинення. Розмір їх не перевищує 1,2 мм. Колір переважно червоний, оранжево-червоний і оранжевий, є різновиди фіолетово-червоного, лілового і рожевого забарвлення.

Typomorphism of diamonds and their minerals-satellites from rocks of Ukrainian Shield

An object of study is diamonds, garnets, chromspinellides, pikroilmenites, chromdiopsides, zircons and other mantle minerals from kimberlites and schlich halos of Ukrainian shield. The purpose of study is to set typomorphic features of diamond and its satellite minerals from rocks of the Ukrainian shield and improvement of the mineralogical criteria of forecasting and searches for diamondiferous kimberlites in Ukraine.

Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 370 с., 120 рис., 70 табл. 138 джерел.

Об’єкт дослідження – алмази, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні мінерали із кімберлітів і шліхових ореолів Українського щита.

Мета роботи – встановлення типоморфних особливостей алмазу та його мінералів-супутників із порід Українського щита. Вдосконалення мінералогічних критеріїв прогнозування і пошуків алмазоносних кімберлітів на території України.

Subscribe to RSS - ПІРОП