Фізики мінеральних структур та біомінералогії

Основні напрями діяльності: дослідження структури, складу і властивостей мінералів, біомінералів та їх синтетичних аналогів різними фізичними методами; розробка і використання методів комп’ютерного моделювання процесів аморфізації структури мінералів під впливом авторадіації та локальної структури і властивостей ізоморфних заміщень у мінералах.

Перелік робіт,

які можуть бути виконані колективом відділу на замовлення різних організацій або інвесторів

  1. Розробка технологій та лабораторного обладнання для перетворення слабомагнітної залізорудної сировини на сильно магнітну сировину, в зв’язку з виробництвом залізорудних концентратів з бідних окиснених залізних руд та з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів.
  2. Розробка технологій та виготовлення лабораторного обладнання для розділення/сепарації рудної та нерудної компоненти залізних руд на основі комбінованого впливу постійних та змінних магнітних полів, що формують магнітні вихори.
  3. Розробка та апробація нових технологій для очищення великих водоймищ від радіонуклідів за допомогою магнітних сорбентів із селективною поверхнею, які після сорбції вилучаються з водоймища.
  4. Розробка технологій та виготовлення магнітних текстильних тканин для захисту біологічних та технічних об’єктів від електромагнітних хвиль мікрохвильового діапазону.
  5. Розробка технологій створення синтетичних аналогів біогенного наномагнетиту, локалізованого в тканинах мозку, які можуть бути використані для розробки нових систем збереження та обробки інформації, а також квантових комп’ютерів.
ПІБ Посада Вчений ступінь
1 Алексейцев Юрій Олександрович провідний інженер
2 Антоненко (Савченко) Тетяна Сергіївна молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук
3 Багмут Микола Миколайович провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук
4 Брик Олександр Борисович завідувач відділу доктор фізико-математичних наук
5 Гречанівський Олексій Євгенович старший науковий співробітник кандидат фізико-математичних наук
6 Гречанівський Олексій Євгенович докторант кандидат фізико-математичних наук
7 Дудченко Наталія Олександрівна старший науковий співробітник доктор геологічних наук
8 Дудченко Наталія Олександрівна старший науковий співробітник кандидат біологічних наук
9 Іваницький Володимир Павлович провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук
10 Калініченко Анатолій Михайлович провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

Pages

Subscribe to RSS - Фізики мінеральних структур та біомінералогії