РУДОНОСНІСТЬ

Петрологічні особливості та металогенічна спеціалізація лужних порід Приазов’я

Реферат

 

Звіт про НДР: 236 с., 43 рис., 25 табл., 199 джерел.

 Об’єкт дослідження – масиви і прояви лужних порід Приазов’я

Мета роботи – виявлення особливостей концентрації і розподілу елементів-домішок в масивах лужних порід і карбонатитів Приазов’я в залежності від часу та петрологічного механізму їх формування.

Пегматити Коростенського плутону (Український Щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його подальшого застосування

З метою побудови моделі формування пегматитів Коростенського плутону, з якої випливали б критерії наявності, характеру та масштабів їх рудоносності, а також ознаки відмінності їх магматогенних та метаморфогенних типів, створено геохімічний банк даних малих пегматитових тіл Коростенського плутону. Вони, подібно до крупних промислових тіл, демонструють все розмаїття генетичних зв'язків, геологічних умов та механізмів реалізації пегматитового процесу, але більше придатні для репрезентативного опробування.

Divelopment of mineralogical-geochemical criteria of localization molibdenum-tungsten mineralization in the precambrian complexes of the Ukrainian Schield

Object of researches - ore manifestations of molybdenum and tungsten mineralization in Precambrian complexes of the Ukrainian Shield. The aim of work - implementation of mineralogшсфд -geochemical criteria of localisation ща mineralization molybdenum-tungsten in rocks of the Ukrainian Shield. Methods of researches - ore-meneralogical, petrographic, micro-X-ray, electronic-microscopic, mass-spectomentical and geochemical.

Карбонатні парагенезиси берегівського рудного поля – індикатори інтенсивності гідротермального процесу та складові рудоносності

Досліджено просторовий розподіл, парагенезиси та особливості хімічного складу карбонатів у межах Берегівського рудного поля. Область поширення карбонатів фіксує межі гідротермальної системи. Зони інтенсивної карбонатної мінералізації відіграли роль чинників контролю розподілу сульфідного та золотого зруденіння. Запропонована геохімічна модель, що описує зональність карбонатної мінералізації та її роль як рудоконтролювального чинника.

Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 42 с., 1 рис.,  29 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви молібденової і вольфрамової мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита.

Мета роботи – розробка мінералого-геохімічних  критеріїв локалізації молібден-вольфрамової мінералізації в породах  Українського щита.

Рудоносність лужних метасоматитів Приазов’я.

РЕФЕРАТ

Звіт містить 47 стор.

Об’єкт дослідження – лужні метасоматити Приазов’я.

Мета роботи – встановлення вікових відмінностей лужних метасоматитів та лужних магматичних порід, визначення концентрації рудних мінералів.

Методи досліджень – петрографічний опис шліфів,  ізотопно-геохімічні дослідження.

Subscribe to RSS - РУДОНОСНІСТЬ