Конкурс на заміщення вакантних посад

Назва: 

Конкурс на заміщення вакантних посад

Тип події: 

Період: 

Tuesday, October 29, 2019 - 10:00 to Wednesday, November 27, 2019 - 10:00

 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка

Національної академії наук України

Просп. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03142, igmof.org.ua

(044) 501-1520 (приймальня)
(044) 424-13-60 (відділ кадрів)
office.igmr@gmail.com

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ посад

Старшого наукового співробітника відділу геохімії техногенних металів і аналітичної хімії  - 1 вакансія.

Вимоги до учасників конкурсу:

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) з природничих спеціальностей;

не менше п’яти років досвіду на наукових посадах або прирівняних до них посадах у галузі вищої освіти;

наявність за останні п’ять років не менше п’яти публікацій в галузі геохімії довкілля, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто або надсилає поштою до відділу кадрів Інституту такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Співробітники, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Документи подавати за адресою:

проспект Акад. Палладіна, 34, Відділ кадрів, к. 237, Київ, 03142, тел. (044) 424-13-60

 

Період прийняття заяв та документів: 29 жовтня 2019 р. – 27 листопада 2019 р.

 

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – завідувач відділу кадрів Собко Тетяна Олександрівна.

 

Дата оприлюднення оголошення – 29 жовтня 2019 р.

 

Конкурсна комісія

 

Перелік

учасників конкурсу на заміщення

вакантних посад наукових працівників

№ з/п

ПІБ

Обрання на посаду

1.

Кошлякова

Тетяна Олексіївна

 

старшого наукового співробітника  відділу геохімії техногенних металів і аналітичної хімії

 

Конкурсна комісія

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

 Кошлякову Тетяну Олексіївну обрано за конкурсома на посаду - старшого наукового співробітника відділу геохімії техногенних металів і аналітичної хімії .

 

 

 

 

Конкурсна комісія