Захист дисертації

Назва: 

Захист дисертації

Тип події: 

Період: 

Monday, May 6, 2019 - 10:00 to 13:00

6 травня 2019 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Пономаря Віталія  Павловича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Зміни мінерального складу та властивостей залізних руд різного типу під впливом магнетизуючого випалу". Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Науковий керівник: чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор О.Б. Брик  (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ).

Офіційні опоненти:

  • доктор геологічних наук, професор В.А. Нестеровський (ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ);
  • кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Л.З. Скакун  (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів);

 

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, просп. акад. Палладіна, 34.

Вкладення: