Конкурс на заміщення вакантних посад

Назва: 

Конкурс на заміщення вакантних посад

Тип події: 

Період: 

Tuesday, January 29, 2019 - 11:45 to Friday, March 1, 2019 - 11:45

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ
ім. М.П. Семененка
(ІГМР НАН України)
03142, Київ-142, пр. Палладіна, 34, Тел. (044) 501-15-20, Факс. (044) 424-12-70;
 E-mail:  office.igmr@gmail.com    сайт: https://igmof.org.ua/uk

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

наукового співробітника у космоекології та космічної мінералогії (1 вакансія);

молодшого наукового співробітника у відділ регіональної та генетичної мінералогії (1 вакансія);

молодшого наукового співробітника у відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії (1 вакансія);

молодшого наукового співробітника у відділ радіогеохронології (1 вакансія);

провідного інженера у відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії (1 вакансія).

Вимоги до учасників конкурсу:

наукового співробітника - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів;

молодшого наукового співробітника, провідного інженера, особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра (спеціаліста з повною вищою освітою).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі-кандидат), подає особисто або надсилає поштою до відділу кадрів Інституту такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

 

Документи приймаються до «01» «березня» 2019 р. включно за адресою: 03142, Київ-142, пр. Палладіна, 34, ІГМР НАН України, Відділ кадрів к.237, тел. (044)424-13-60.

Особа уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – зав. відділу кадрів Собко Тетяна Олександрівна.