Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС

Калиниченко Е.А., Брик А.Б., Ильченко Е.А., Калиниченко А.М., Калиниченко Т.Г.

Проведено  дослідження  фторапатитів  (FAp)  з  сієнітів  (FAps)  та  карбонатитів  з  домішкою  доломіту  (FApcd)  і піроксенів  (FAps) Чернігівської  зони розломів Приазовського блоку Українського щита  за  допомогою методів ядерного магнітного резонансу (ЯМР) 1H, 19F і 31P, інфрачервоної спектроскопії (ІЧС), FApc та FAps — рентгено-флуоресцентного аналізу (Рфа). Виявлено ряд особливостей структури та ізоморфізму F → он досліджених FAp. У структурі всіх зразків присутні ОН-групи, в основному, "ізольовані" в оточенні іонів F, молекули Н2Оstr, захоплені у вакансіях структури, СО3-групи, переважно, В-типу, домішки RЕЕ, Sr, Mn та Fе, і, можливо, іони Fx поза каналами (≤0,02 apfu). Досліджені апатити різні за вмістом  і, частково, складом  ізоморфних домішок. В апатитах  із карбонатитів є мікровключення води, в FAps і FApc — кластери ОН∙∙∙Сl. В FApcd найбільш високий вміст води в різних формах (0,33 wt % ОН-груп, по 0,07 wt % молекул Н2Оstr і води у газорідких включеннях, за даними ЯМР 1H)  і СО3-груп. В FAps і FApc вміст ОН-  і СО3-груп та молекул Н2Оstr помітно нижчий. Порівняння отриманих даних показало, що частина oh-груп та молекул Н2Оstr  не проявляється в спектрах ЯМР 1H через наявність у зразках парамагнітних домішок Mn, ряду RЕЕ і, можливо, Fe. Найбільш упорядкованою є структура FApc  з найнижчим  вмістом  структурних  дефектів  різних  типів.  Припускається,  що  кристалізація  досліджених  апатитів відбувалася за відносно високих значень PT-параметрів.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

65