У Національній академії наук України (До 100-Річчя НАН України)

Павлишин В.І., Бондаренко С.М., Брик О.Б., Возняк Д.К., Ільченко К.О., Калініченко А.М., Квасниця В.М., Кульчицька Г.О., Лупашко Т.М., Наумко І.М., Семененко В.П., Таран М.М., Таращан А.М., Хоменко В.М., Черниш Д.С.

Статтю присвячено  історії розвитку мінералогічних знань в Україні з часу створення в 1918 р. Української академії наук, найдетальніше  за останні  десять  років. Стисло  висвітлено  роль  академіка В.І. Вернадського  у  розвитку  мінералогії  в  Україні.  Розглянуто  основні  досягнення  вчених НАН  України  у  різних  галузях  цієї  фундаментальної  дисципліни  з  циклу  наук  про  Землю —  регіональній,  систематичній  та  генетичній  мінералогії, кристалохімії  та  фізиці  мінералів,  мінералогічній  кристалографії,  біо-  і  наномінералогії,  експериментальній, космічній  та прикладній мінералогії, музейній  справі  тощо. Акцентовано  увагу на  головних проблемах  та  окреслено  по  дальші  завдання мінералогії  в Україні. Оцінено  внесок  українських  вчених  у  розвиток  світової мінералогічної науки.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3