Захист дисертації

Назва: 

Захист дисертації

Тип події: 

Період: 

Tuesday, October 16, 2018 - 10:00 to 12:30

16 жовтня 2018 р. о1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Демченко  Олега  Сергійовича (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України) на тему: "Технологічна мінералогія відходів дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну". Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор В.Д. Євтєхов (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України, Кривий Ріг).

Офіційні опоненти:

  • доктор геологічних наук, професор К.І. Деревська (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України, Київ);
  • кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент В.В. Іванченко (Державна наукова установа Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України, Київ);

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, просп. акад. Палладіна, 34.

Вкладення: