Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Шаригін В.В., Кривдік С.Г.

Досліджено акцесорні мінерали ювітів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна). Наведено результати  мікрозондового  дослідження  мінералів  рідкісних  елементів  (Sr,  RЕЕ,  Zr,  Nb):  бурбанкіту,  стронціаніту, бастнезиту-(La), бастнезиту-(Cе), ілериту, цериту-(La), багатого на Sr (9—16 % SrO) фторапатиту, збагаченого на Nb  (до 9,6 % Nb2O5) пірофаніту та  інших мінералів, які концентрують Nb, REE  (титаніт, гетценіт). Для деяких зерен Sr-фторапатиту  і пірофаніту характерні структури розпаду твердих розчинів та/або мозаїчна зональність. Неоднорідність хімічного складу Sr-фторапатиту  (мозаїчність або структури розпаду) чітко фіксується  за вмістом SrO: 9—10  і 16 мас. %. У пірофаніті наявні ексолюційні вростки  гематиту. Виявлено деякі відмінності між акцесорними мінералами ювітів та раніше дослідженими однойменними мінералами маліньїтів. У ree-вмісних мінералах ювітів  (бурбанкіт,  анкіліт,  бастнезит, фторапатит,  церит)  лантан  частіше  переважає  над  церієм,  а  в однойменних мінералах маліньїтів — навпаки. Бурбанкіт ювітів та маліньїтів характеризується високим вмістом Sr  і na та низьким ва. У бурбанкіті з ювітів значно менше ree. Виділяються два різновиди стронціаніту: з високим  (11 мас. %)  і низьким  (до 2,7 мас. %) вмістом CаO. Перший  утворює  самостійні виділення  (звичайно  з включеннями бурбанкіту), а другий — дрібні включення в крупніших зернах бурбанкіту. Загалом мінералізація акцесорних мінералів у ювітах та маліньїтах Покрово-Kиріївського масиву подібна до такої в агпаїтових фельдшпатоїдних сієнітах великих лужних комплексів світу.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3