Петролого-геохімічні особливості карбонатитів Приазов’я (Україна)

Дубина О.В.

Розглянуто  геохімічні  особливості  карбонатитів  Приазов’я,  що  просторово  асоціюють  із  габро-сієнітовими  і лужно-ультраосновними магматичними комплексами або утворюють самостійні невеликі жильні чи дайкоподібні тіла. Більшість карбонатитів представлені кальцитовими різновидами, лише у чернігівському комплексі відомі і  кальцитові,  і  кальцит-доломітові  карбонатити.  Карбонатити  характеризуються  високою  концентрацією  Sr за  пониженої ва,  і REE,  низькою  Ti, Zr, Нf, що  узгоджується  із  середніми  значеннями  для Са-карбонатитів. Порівняно  з  іншими,  карбонатити  чернігівського  комплексу  є  найбільш  збагаченими  на  фосфор, Nb  і  Та  та високим значенням U/Th. Хондритнормовані спектри характеризуються значним збагаченням LREE, за відсутності або слабко проявлених негативних eu-аномалій (Eu* 0,74—1,04). Дані щодо геохімії стабільних ізотопів та Sr свідчать про  глибинну природу карбонатитових магм. Для карбонатитів Приазовського блоку притаманний досить  вузький  діапазон  варіації  δ13С, що  відповідає  глибинним  значенням,  тоді  як  δ18О може  значно  змінюватися, виходячи за область типових карбонатитових значень. В одних випадках це пов’язано з наявністю поряд із  типовими  карбонатитами  карбонатних  прожилків  гідротермально-метасоматичного  генезису,  в  інших  — взаємодією карбонатитів із метеорними або метаморфогенними водами. В карбонатитах чернігівського комплексу значні коливання δ18О можуть обумовлюватися різною глибиною його ерозійного зрізу та/або термічною дисоціацією  породоутворювальних  карбонатів.  Отримані  дані  вказують,  що  карбонатити  різних  проявів  можуть утворюватися в результаті різних петрогенетичних механізмів зародження та подальшої диференціації вихідних магматичних  розплавів. Кальцитові  карбонатити  чернігівського  комплексу  і хлібодарівського  кар’єру можуть виникати як результат розкристалізації первинного доломітового карбонатитового розплаву або через ліквацію первинного,  збагаченого на СО2,  силікатного розплаву. Доломітові  і кімберлітові карбонатити є близькими до примітивних  карбонатитових  розплавів,  що  утворюються  за  незначної  частки  плавлення  карбонатизованих мантійних  перидотитів.  Геохімічні  особливості  карбонатитів  габро-сієнітових  комплексів  Приазов’я  краще узгоджуються із версією їхнього лікваційного утворення.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

53