Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 566 с., 3 ч., 225 рис., 24 табл., 349 джерела

Об’єкт дослідження – мегаблоки Українського щита.

Мета – хроностратиграфічне розчленуванні докембрійських порід мегаблоків УЩ та ув’язка цих даних з геодинамічним розвитком УЩ на основі вивчення мінералогічного складу, генезису, геохімічної специфіки, віку докембрійських порід та їх структурно-текстурних особливостей, тобто, це спроба встановлення взаємозв’язку закономірностей геодинамічного розвитку мегаблоків УЩ та віку й геохімічних особливостей кристалічних комплексів, що їх формують.

Методи дослідження – мінералого-геохімічний, структурний, структурно-парагенетичний, стратиграфічний, ізотопного датування акцесорних мінералів.

Проведені комплексні геолого-структурні дослідження, що включають якісе виконання польових та лабораторних робіт, переінтерпретацію наявного банку геологічних матеріалів, встановлення геолого-еволюційних ознак формування докембрійських структур УЩ.

В процесі виконання роботи:

–  довивчені та визначена специфіка геологічних тіл УЩ різноманітного складу, що різняться за морфологією, структурно-текстурними, мінералогічними та геохімічними ознаками;

– встановлено вік, більш детально вивчено мінералого-геохімічного склад, будову й просторове положення, послідовність формування геологічних тіл, що вивчалися.

На основі вивчення мінералогічного складу, генезису, геохімічної специфіки, віку докембрійських порід та їх структурно-текстурних особливостей була спроба створення концепції геодинамічного розвитку мегаблоків УЩ.

 

 

Автори: 

Інші автори: 

Осьмачко Л.С., Касьяненко К.О., Андреев О.О., Привалов В.О.

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U006807

Роки виконання: 

2013 to 2017