Оксифлюоцерит­(Се) камерних пегматитів Влині (Ураїнський щит)

Возняк Д.К., Бельський В.М., Вишневський О.А., Ільченко К.О., Курило С.І.

Флюоцерит  (тисоніт)  (Сe, La)F3 — мінерал, що рідко трапляється в природі. в Україні флюоцерит виявлено в декількох місцях Українського щита. у камерних пегматитах Волині він спостерігається лише у вигляді включень у кристалах топазу, кварцу й флюориту з камер вільного росту. у топазі флюоцерит утворює сингенетичні дендритоподібні включення, а в стільниковому кварці (параморфозі низькотемпературної (α) модифікації по високотемпературній  (β))  він  розташований  поблизу  контакту  з  низькотемпературним  різновидом  мінералу,  а  також  у світло­димчастому α­кварці у вигляді видовжених призматичних кристаликів. в обох випадках їхні розміри скла­дають від 0,1—0,2 до ~1 мм. Показники заломлення оптично від’ємного флюоцериту: з топазу — no = 1,608 ± 0,002, ne = 1,600 ± 0,002; з кварцу — no = 1,605 ± 0,002; ne = 1,596 ± 0,002. За допомогою електронно­зондового хвильового мікроаналізатора у флюоцериті виявлено REE, Th, Ca, Pb, F, а нестача елементів до 100 % обумовлена присутністю в  структурі оксигену. він безпосередньо виявлений  за допомогою  енергодисперсійного  спектрoметра JED­2300 до сканувального електронного мікроскопа. методом  інфрачервоної спектроскопії (ОН) групи у мінералі  не  виявлені,  проте  визначені  структурно  зв’язані  молекули  води.  кристалохімічна  формула  мінералу: (La0,22Сe0,54Nd0,09Pr0,04 Th0,06Сa0,05)1,00О0,49F2,01. У топазі виявлено два типи включень флюоцериту: один прозорий із кількома гілками дендрита; інший — непрозорий, з великою кількістю гілок. ріст флюоцериту в камерних пег­матитах Волині відбувався в кислих водних розчинах, густина яких була близькою до критичної (~0,3—0,4 г/см3), у діапазоні температури від дещо вищої за температуру β → α­переходу кварцу (~600 °С) (у кварці) і до 415—370 °С (в топазі) та тиску від 80—100 (у кварці) до 30—40 МПа (в топазі). оксифлюоцерит парагенетично асоціює з топазом,  він міг формуватися  також  разом  із флюоритом,  уранінітом,  альбітом, колумбітом,  вольфрамоіксіолітом, протолітіонітом (літієвим різновидом біотиту), кварцом. вони майже всі утворюють сингенетичні включення в кристалах топазу. монацит без ознак сингенетичного росту трапляється у вигляді присипок на колишніх гранях  у периферійній зоні кристалів топазу. включення вольфрамоіксіоліту в топазі є першою знахідкою цього мінералу в Україні/

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3