Пути и механизмы миграции вещества в гидротермальном процессе

Наумов Г.Б.

Розглянуто уявлення щодо шляхів і механізмів руху ендогенних гідротермальних розчинів із урахуванням отриманих останнім часом кількісних спостережень та експериментальних даних. Показано, що значніші порушення у вмісних породах можуть відігравати роль в утворенні не підвідних, а дренувальних систем. Зазначено можливу роль дифузійних механізмів  і явищ вібрації  у  загальному процесі перенесення рудних  елементів. Акцентовано увагу на пульсаційному характері тектонічних порушень у період формування рудних скупчень, що безпосередньо впливає на міграцію речовини й енергії. Підкреслено можливу роль дифузійних механізмів переносу речовини  у масштабі  родовища,  в  результаті  чого  поровий  розчин може  відігравати  роль  не  тільки  переносника,  а  й провідника елементів. Особливо розглянуто вплив вібрації на процеси перенесення, фільтрації флюїдів і дифузії окремих компонентів. Показано, що за реальних умов найбільш імовірною є сукупність різних механізмів транспортування рудоутворювальної речовини, що потребує індивідуального підходу до вивчення з позицій синергетики і термодинаміки відкритих систем.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

75