Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту

Руденко І.М., Пушкарьов О.В., Долін В.Вік., Зубко О.В., Гречановська О.Є.

Можливість термомодифікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту сокирницького родовища (Україна) оцінена в результаті експериментальних досліджень із використанням тритієвого індикатора. Експерименти тривалістю до 10 місяців виконано у закритих стаціонарних системах із незміненим природним кліноптилолітом  і аналогічним мінералом, але термічно обробленим за температури 110  °С. За цих умов увесь тритій перебував у закритих  експериментальних  системах, що  забезпечувало можливість отримання балансових оцінок розподілу тритію між рідкою фазою та різними структурними позиціями мінералу. Показано, що при цьому відбувається фракціонування  ізотопів водню. Визначено особливості накопичення тритію в структурі цеоліту. Встановлено, що термічна обробка кліноптилоліту сприяє збільшенню накопичення тритію в поверхнево­адсорбованій формі, але дещо зменшує його входження і закріплення в каналах мінералу. Канальна і поверхнево­адсорбована форми знаходження  складають  головну  частину  тритію,  поглинутого мінералом. На  адсорбційну  ємність  структурно зв’язаної форми знаходження термічна обробка практично не впливає.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

64