Особливості утворення Покрово-Киріївського родовища плавикового шпату в Приазов’ї (Український щит) .

Возняк Д.К., Пономаренко О.М., Самчук А.І., Стрекозов С.М., Бельський В.М., Косоруков О.О.

Наведено результати вивчення плавикового шпату, виявленого у відносно недавно пробуреній свердловині. Потужність його покладів на глибині 160—170 м дорівнює орієнтовно 5 і 2 м. За даними рентгенофазового аналізу, вміст флюориту у породі часто складає ≥65 %, тобто порода відповідає металургійному сорту руди. родовище належить до рідкісного типу метасоматичних утворень, що проявилися в карбонатних породах турнейського віку нижнього карбону внаслідок привнесення до них переважно одного елемента — флуору. Флюїдні потоки з флуором  відповідають  кінцевим  продуктам  дегазації  магми, що  брала  участь  у  становленні,  найімовірніше,  порід Покрово-Киріївського масиву габро-сієнітової формації. температура утворення флюориту за результатами дослідження декрепітації газово-рідких (рідини ~90—95 %) включень складає ≤(120—160) °С. вміст REE у флюориті визначено методом  ІСР-МS за допомогою аналізатора ЕLEMENT-2. Хондритнормовані спектри ree флюориту Покрово-Киріївського родовища й апатиту Покрово-киріївського сієнітового масиву характеризуються значною  перевагою  легких  REE  над  важкими,  а  значення  eu-мінімуму  подібні:  Eu/Eu *,  відповідно,  дорівнює 0,6—0,8, та 0,9.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

75