Зміна магнітних характеристик оксидів та гідроксидів заліза у водному середовищі.

Савченко Т.С., Гречанівський О.Є., Брик О.Б., Дудченко Н.О.

Досліджено процеси утворення оксидів і гідроксидів заліза та зміну їхніх магнітних характеристик під час хімічного  співосадження  дво-  та  тривалентного  заліза  в  лужному  середовищі.  для  дослідження  було  синтезовано сім зразків із різним співвідношенням x = Fe3+/Fe2+: 0 (зр. 1), 0,1 (зр. 2), 0,2 (зр. 3), 0,5 (зр. 4), 2 (зр. 5), 5 (зр. 6), 10 (зр. 7). Фазовий склад вихідних зразків визначено за допомогою методу рентгенофазового аналізу. магнітні характеристики до  та після перетворення досліджено методом магнітометрії. Показано, що розмір синтезованих частинок становить 9—30 нм, а намагніченість насичення змінюється від 19 до 65 а  · м2/кг. Показано, що в зразках після х > 2 кількість наномагнетиту майже не збільшується. решта зразка складається з гематиту або аморфної частини. встановлено, що зі збільшенням вмісту Fe3+ (0 < х < 5) зростає напівширина дифракційних рефлексів. Це вказує на те, що кількість частинок магнетиту збільшується і, відповідно, їхній розмір зменшується. Поява широких піків (особливо у випадку зр. 6) пов’язана також із утворенням аморфного зразка з деякою кількістю магнетиту. Значне зменшення напівширини рефлексів для зр. 7 (Fe3+/Fe2+ = 10) пов’язане з наявністю в ньому окремої фази гематиту. результати можуть бути використані для розробки ефективних технологій збагачення залізних руд.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

46