Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського масиву (Україна) та їхній петрогенезис

Шаригін В.В., Кривдік С.Г.

Мінерали  (породоутворювальні  та  акцесорні)  маліньїтів Покрово-Киріївського  масиву  залишалися  до  останнього часу слабо вивченими через  їхні дрібні розміри та складні взаємопроростання. Вперше за допомогою мікрозондового  аналізу  виявлено  і проаналізовано  такі мінерали  рідкісних металів  (Sr, Ba, REE, Nb, Zr),  як Sr-апатит,  Ca-стронціаніт,  бурбанкіт-(Sr),  бастнезит-(La),  бастнезит-(Ce),  бритоліт,  REE -ніоботитанати  групи ешиніту, пірохлор, катаплеїт. Більшість цих мінералів кристалізуються на пізньомагматичному етапі формування маліньїтів  і приурочені до дрібних міаролоподібних виділень, які  складені, крім  зазначених рідкіснометалевих мінералів, цеолітами, флюоритом, високозалізистими слюдами (аніт), пізнім нефеліном і калішпатом. Зазвичай ці міаролоподібні  утворення  спостерігаються  в  гетценіті. в  той же  час Sr-апатит  (14—21 % SrO)  є первинним мінералом маліньїтів і спостерігається найчастіше як дрібні кристалики, що включені у всіх породоутворювальних мінералах маліньїтів  (нефеліні, калішпаті, піроксені, біотиті, амфіболі, гетценіті, титаніті).  Інколи трапляються його крупніші (до 0,3 мм) кристали. Значна частина рідкісних металів  ізоморфно входить у породоутворювальні і акцесорні мінерали маліньїтів (Ba — у калішпат і біотит, Sr, REE, Zr, Nb — в гетценіт, REE, Zr, Nb — в титаніт, Sr, REE — у апатит).

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

19