Кристаломорфологія граутиту (α-MnOOH) із Заваллівського родовища графіту (Український щит)

Квасниця В.М., Науменко Є.В.

Вивчено морфологію кристалів і агрегатів граутиту із брекчієво-тріщинуватих зон Заваллівського родовища графіту. розмір найбільших кристалів досягає 0,5—0,6 см, а агрегатів — декількох сантиметрів. на кристалах граутиту гоніометрично виявлено сім простих форм: ромбічні призми — {110}, {021}, {120} і {130}, пінакоїди — {010} і {100}, ромбічну дипіраміду {111}, з них форми {120}, {130} і {100} є другорядними. виділено шість морфологічних типів кристалів граутиту з різним набором простих форм та розвитком  їх граней  і декілька типів агрегатів кристалів. лінзоподібні кристали граутиту є найбільш поширеними, вони переважно й складають його зростки і кулькоподібні агрегати. трапляються видовжено- і голчасто-призматичні по осі [001] мікрокристали граутиту розміром до 0,3 мм, призматичний габітус яких визначає добре розвинена призма {110}. виразні скульптури росту характерні для граней ромбічної дипіраміди {111} і ромбічної призми {021}. Поліцентричний ріст на гранях цих форм і утворення різних зростків і агрегатів є свідченням пересичення манганом середовища кристалізації та швидкого росту кристалів граутиту. діагностика граутиту підтверджена рентгенометричними і мікрозондовими дослідженнями. На дифрактограмах різних кристалів граутиту проявлені його характеристичні рефлекси. граутит містить незначні домішки Mo, Si, al, P, Zn, Sc, as  і Ba. найчастіші супутні мінерали граутиту: кварц, селадоніт, романешит, барит і кальцит.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

11