Генетичні особливості мінералів нетипових ендогенних рідкіснометальних родовищ і рудопроявів на Українському щиті

 РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 277 с., 86 рис., 34 табл., 183 джерела.

Об’єкт дослідження – мінерали ендогенних рідкіснометальних родовищ і рудопроявів УЩ, в яких концентраторами рідкісних металів виступають мінерали, що зазвичай трапляються в підпорядкованих кількостях і не формують промислових покладів. До них належать Азовське Zr-REE родовище, Анадольський REE рудопрояв (обидва об’єкти знаходяться в Приазовському мегаблоці), петалітові пегматити Шполяно-Ташлицького рудного району (Інгульський мегаблок), Пержанське Zn-Be родовище Волинського мегаблоку, основний рудний мінерал якого представлений гентгельвіном, Жовторіченське U-V-Sc родовище (Інгульський мегаблок).

Мета роботи – виявити особливості мінерального складу й умов формування зазначених об’єктів, що спричинили промислове накопичення нетипових мінералів-концентраторів рідкісних металів на УЩ порівняно з традиційним складом руд в інших місцях планети.

Методи дослідження – рентгенофазовий, електроннозондовий (мікроаналізатор JCXA-733, растровий електронний мікроскоп JEOL JSM-6700F з ЕД-спектрометром JED-2300), термобарометричний, кріометричний, газоаналітичний, ICP-MS метод визначення REE і рідкісних елементів за допомогою аналізатора Element-2, рентгенлюмінесцентний, фотолюмінесцентний, інфрачервоної спектроскопії; оптичне вивчення мінералів проводилося за допомогою поляризаційних мікроскопів, МИН-9, Polmi A (Karl Zeiss Jena) і стереомікроскопа SZM-45T2 серії Zoom, а для фотографування у прохідному світлі використовувався цифровий фотоапарат Power Shot A630 (Canon) (все в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України). Поза інститутом для дослідження циркону використовувався растровий електронний мікроскоп JEOL JSM-6510LA з ЕД-спектрометром JED-2200 (ІГГД РАН, м. Санкт-Петербург, РФ), вміст REE і рідкісних елементів визначались на іонному зонді Cameca IMS-4f. Розмір ділянок, що вивчались, не перевищував у діаметрі 20 мкм; відносна похибка більшості елементів складала 10-15 %, чутливість - у середньому 10 ppb (ЯФ ФТІАН, м. Ярославль, РФ). Температура кристалізації циркону визначалась за допомогою титанового термометра.

Отримані результати. Родовища, в яких концентраторами REE та інших рідкісних металів є нетипові мінерали, сформували специфічні первісні умови. Важливу роль у становленні родовищ відіграли накладені потоки СО2-флюїдів: брали участь у формуванні нового типу руди: петалітового, карбонатів REE (переважно бастнезитового), кристалізації гентгельвіну тощо.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0111U005652

Роки виконання: 

2012 to 2016