Створення аналогів напівпромислових установок для виробництва високо кондиційних концентратів для металургійної промисловості з техногенної залізорудної сировини

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 83 сторінки, 23 ілюстрації, 5 таблиць, 26 посилань.

Об’єкт дослідження – колекція проб залізних руд різного типу .

Мета роботи: удосконалення традиційних технологій виробництва залізорудних концентратів з важко збагачувальної залізорудної сировини з використанням нових підходів до розділення рудної та нерудної складової частини рудної сировини за допомогою комбінованого впливу постійного та змінного магнітних полів.

Методи дослідження та апаратура: метод магнітометрії (магнітометр з датчиком Хола), рентген-флуоресцентна спектроскопія (ARL Optim'X WD), метод дифракції рентгенівських променів (ДРОН-4М), термомагнітні дослідження, ЯГР-спектроскопія.

Результати та їх новизна: Охарактеризовано техногенні поклади залізних руд Криворіжжя. Створено аналоги напівпромислових установок для виробництва залізорудних концентратів, а саме: установку для перетворення слабомагнітної залізорудної сировини на сильномагнітну за допомогою відновлювальних газів та пристрій для сепарації високодисперсної залізорудної сировини. За допомогою створеної установки досліджено режими перетворень магнітних властивостей та структури залізних руд під впливом відновлювальних газів та визначено ступінь перетворення в залежності від розміру частинок, температури в реакторі та ін. Показано, що при випалюванні гематитової руди в атмосфері СО за температур 300 – 700 °С  відбувається утворення магнетиту з температурою Кюрі 550 – 560 °С. Намагніченість отриманих зразків зростає в декілька десятків разів. За допомогою створеної установки проведено магнітну сепарацію перетворених зразків та показано, що концентрація заліза в утвореному концентраті складає, для деяких проб, 69%. Новизна отриманих результатів полягає в тому, що розділення рудної і нерудної компоненти відбувається за допомогою комбінованого впливу постійного та змінного магнітних полів.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: отримані результати можуть бути використані для вирішення проблем переробки залізних руд Кривого Рогу та для вирішення екологічних проблем Криворіжжя.

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0116U006085

Роки виконання: 

2016