Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 148 с., 50 рис., 18 табл., 98 джерел.

Об’єкт дослідження – самородне золото, алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні і корові мінерали із протерозойських конгломератів і пісковиків Білокоровицької структури Волинського мегаблока Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел для розсипів золота і алмазу, пов'язаних з конгломератами і пісковиками білокоровицької світи та прогноз областей їх знаходження.

Методи дослідження – шліхо-мінералогічний, кристаломорфологічний, електронно-мікроскопічний, онтогенічний, електронно-зондовий, спектроскопічний, масспектрометричний.

Особлива увага надана результатам дослідження типоморфізму морфології, хімічного складу і фізичних властивостей мантійних і корових мінералів, кристалічних включень в них та їх парагенезисів.

З врахуванням типоморфних ознак вивчених мантійних і корових мінералів визначені геолого-генетичні типи корінних джерел для розсипів золота і алмазу Білокоровицької структури. На підставі комплексного вивчення акцесорних мантійних і корових мінералів зроблено прогноз щодо областей знаходження їх головних джерел і напрямків знесення теригенного матеріалу в Білокоровицьку западину.

Результати НДР можуть бути використані при проведенні пошукових робіт на золото і алмаз.

Робота має науково-теоретичне та практичне значення.

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U002430

Роки виконання: 

2012 to 2016