Торієва мінералізація в докембрійських комплексах УЩ; мінералогія, геохімія

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 70 с., 36 рис., 42 табл., 20 джерел.

Об’єкт досліджень – рудопрояви і родовища торієвої мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита (УЩ).

Мета роботи – мінералогія, геохімія та час формування торієвої мінералізації в різноформаційних комплексах докембрію УЩ.

Методи досліджень – геохронологічні (уран-свинцевий метод по монациту), геохімічні, мінералогічні, петрографічні, мікрорентгеноспенктральні, електронномікроскопічні та польові спостереження.

Наведені нові результати мінералого-геохімічного та геохронологічного вивчення рудопроявів та родовищ калій-уранової формації УЩ.

Детально вивчений хімічний склад торієвих мінералів та виділені парагенетичні рудні мінеральні асоціації від високо-, середньо- до низькотемпературних.

Встановлено, що найбільші вмісти торію, що перевищують кларк для порід УЩ, мають апліто-пегматоїдні граніти, суттєво мікроклінові пегматити, та пов’язані з ними кремнієво-калієві і магнезіально-залізисто-калієві метасоматити. Серед вміщуючих метаморфічних порід підвищені концентрації торію характерні для графітвмісних гнейсів, при гранітизації яких утворились апліт-пегматоїдні граніти, та пов’язані з ними пегматити, та рудоносні метасоматити

Головними мінералами-концентраторами торію в рудоносних метасоматитах кремнієво-калієвої формації є: монацит, торит, уранініт – Безіменний рудопрояв; монацит, уранініт – Хмільницький і Заваллівський рудопрояви; монацит – Гайворонський рудопрояв і Остапівське родовище; монацит, торит, уранініт, кофініт – Калинівське родовище; монацит, настуран, бранерит – Дібровське родовище.

Встановлено два етапи формування торієвої мінералізації в докембрії УЩ – палеопротерозойський (2080-1960 млн р.) та мезоархейський (2933-2786 млн р.), який проявився лише в східній частинах УЩ.

Новизна - вперше для Українського щита детально досліджені мінералого-геохімічні особливості та вік родовищ і рудопроявів калій-уранової формації, та встановлена їх перспективність не тільки на уран, рідкісні землі, а і на торій.

Галузь застосування - Результати НДР використані виробничими організаціями КП «Кіровгеологія» при проведенні геолого-пошукових робіт на уран і торій в різних мегаблоках УЩ.

 

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U002428

Роки виконання: 

2012 to 2016