Ільченко Тетяна Анатоліївна

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Науковий керівник: доктор геол.-мін. наук Павлишин В.І.

Тема дисертації: «Речовинний склад і геохімічні особливості твердих бітумів нафтогазоносних родовищ ДДЗ»

 

Посада: 

Відділ: