Age and Sulfur Isotope Composition of the Prutivka Intrusion (the 1.78 Ga Prutivka-Novogol Large Igneous Province in Sarmatia)

Shumlyanskyy L., Ernst R.E., Billström K., Wing B.A., Bekker A.

У межах Північно-Західного району Українського щита розповсюджена велика кількість дайок і розшарованих інтрузивів нікеленосних толеїтових долеритів та габроїдів. Ці дайки та масиви розглянуто як канали, по яких в умовах розтягнення вкорінювалися і виливалися на поверхню базальтові розплави (ці базальтові потоки тепер повністю еродовані), або як синколізійні породні комплекси, що виникли внаслідок кристалізації мантійних розплавів під час колізії Фенноскандинавського та Волго-Сарматського сегментів Східно-Європейської платформи. Проведене нещодавно датування цих порід вказує на їхній вік в інтервалі 1780—1790 млн рр. Для Прутівського нікеленосного долеритового інтрузиву отримано новий вік за баделеїтом (1779,2 ± 6,9 млн рр.), який, у межах похибки вимірювання, відповідає віку циркону (1777,0 ± 4,7 млн рр.), отриманому раніше для цього ж зразка (Shumlyanskyy et al., 2012). Це значення віку суттєво відрізняється від отриманого раніше для цирконів із Прутівського інтрузиву 1990 ± 5 млн рр. (Скобелев и др., 1991). Зроблено висновок, що останнє значення є хибним. Нова дата, отримана за баделеїтом, остаточно підтверджує належність Прутівського масиву до Прутівсько-Новоґольської магматичної провінції та підкреслює потенціал розшарованих габроїдних масивів цієї провінції щодо Ni-Cu(-PGE) сульфідного зруденіння. Проаналізовано також ізотопний склад сірки в сульфідних мінералах Прутівського родовища, зразки відібрано з придонних рудних покладів. Ізотопний склад сірки (величина δ34S) варіює від +0,8 до +3,6 ‰, що знаходиться в межах діапазону варіацій, який було встановлено раніше, і вказує на мантійне джерело сірки. Ізотопні дані свідчать про формування Прутівсько-Новоґольської магматичної провінції в умовах розтягнення, що виникли невдовзі після утворення Східно-Європейської платформи (Балтики).

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

91