Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища

Язвинська М.В.

Викладено результати дослідження вмісту супутніх мікроелементів у поверхневих відкладах Стремигородського титанового родовища з метою їх еколого-геохімічної оцінки. Стремигородське родовище є типовим прикладом корінного магматичного родовища. Визначено хімічний склад корінних порід і порід осадового комплексу, що їх перекривають. Виконано  їх порівняння за вмістом рудного (титану) та акцесорних елементів як територіально, так і за розрізом. Порівняння хімічного складу досліджуваних гірських порід корінного родовища ільменіту з даними різних авторів показало, що особливість порід родовища полягає у підвищеному вмісті більшості досліджуваних компонентів. Район розповсюдження титанового родовища характеризується значним перевищенням валового вмісту супутніх для титанових родовищ хімічних елементів у поверхневих відкладах. Порівняльна характеристика двох досліджуваних ділянок — "умовно безрудної" та Стремигородського родовища на території досліджень дала можливість визначити природний вплив титанових родовищ на формування хімічного складу ґрунтів і антропогенний внесок у формування аномальних полів у процесі майбутньої розробки родовища. Розраховано показники  екологічної небезпеки поверхневих  відкладів  території Стремигородського  родовища,  за  яки ми встановлено відсутність небезпеки у еколого-геохімічному плані за наявності титанового родовища у породах. З метою встановлення еколого-геохімічної оцінки поверхневих відкладів за вмістом мікроелементів розраховано показники щодо ступеня екологічної безпеки — Кс (відносно фонового вмісту), КК (відносно кларку літосфери) на двох досліджуваних ділянках —  "умовно безрудній"  та Стремигородського родовища. Встановлено, що елементами-концентраторами у поверхневих відкладах є Ni, Со, Cr, Cu; елементами, які розсіюються, — Mn, V, Pb, Zn, Ti; Кс всіх елементів не перевищує 2. Зроблено висновок, що поверхневі відклади території можна вважати "умовно чистими" за всіма показниками екологічної небезпеки.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

72