Луньов Євген Сергійович

Тема дисертації «Петрологія лужних порід Покрово-Киріївського масиву»

Спеціальність: 04.00.08 - петрологія

Науковий керівник - доктор  геол.-мін. наук, професор Кривдік С.Г.

Посада: 

Вчений ступінь: 

Відділ: