Петрология, геохимия и рудоносность ультрамафитовых даек Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита) .

Митрохин А.В., Вишневская Е.А., Гаценко В.А., Митрохина Т.В., Михальченко И.И., Шумлянский Л.В.

Досліджені незвичайні ультраматові дайки, які  інтрудують гранітоїди Новоукраїнського плутону  (НП) в межах Інгульського  мегаблоку  Українського  щита.  Разом  із  численнішими  дайками  долерит-діабазової  формації ультрамафіти формують Новоукраїнське дайкове поле (НДП), локалізоване у південно-західній частині НП на північно-західному закінчені Бобринецького дайкового поясу. З метою уточнення геологічної позиції та формаційної приналежності ультрамафітів НДП, а  також вивчення умов  їх формування  та потенційної рудоносності автори виконали всебічне вивчення мінералого-петрографічних та геохімічних особливостей дайкових порід  із застосуванням методів оптичної та електронної мікроскопії, електронно-зондового мікроаналізу, ICP-MS аналізу та "мокрої" хімії. З’ясовано, що, на відміну від представників долерит-діабазової формації, які асоціюють з ними, ультрамафіти НДП підлягали інтенсивним постмагматичним змінам: актинолітизації, біотитизації та альбітизації. Локальні прояви лужного натрового метасоматозу в ультрамафітах НДП автори пов’язують з процесами формування ураноносних альбітитів, розповсюджених у районі досліджень. На підставі цього вік ультрамафітових дайок обмежується  інтервалом часу між вкоріненням НП  (2,03—2,04 млрд рр.) та формуванням ураноносних аль-бітитів  (1,81  млрд  рр.).  Характерний  для  сублужних  магм  реліктовий  парагенезис  мафічних  та  акцесорних мінералів,  а  також  низка  геохімічних  характеристик  свідчать  про  первісно  підвищену  лужність  ультрамафітів НДП. Разом  із більш давнім віком приналежність до сублужної серії та обумовлена нею петрографічна специфічність ультрамафітів НДП дозволяють ідентифікувати їх як представників окремого формаційного типу, принципово відмінного від дайкових утворень долерит-діабазової формації та не пов’язаного з ними спільним процесом магматичної еволюції. Виявлена Ti-V металогенічна спеціалізація ультрамафітових дайок може мати певне промислове значення за умови "спрацьовування" природного механізму гравітаційного фракціонування ільменіту та титаномагнетиту, що може мати місце у більших інтрузивних тілах.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

42