Мінералого-петрографічні критерії локалізації рідкісноземельної мінералізації в Приазовському мегаблоці Українського щита

Реферат

Звіт про НДР:  с. 103,  рис. 29,  табл. 7, додатки - 3,  джерел - 80.

Об’єкт дослідження – Магматичні родовища та рудопрояви ільменіту Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Мета роботи – Проаналізувати петрографічні і мінералогічні характеристики відомих родовищ і рудопроявів рідкісноземельних елементів у межах Приазовського мегаблоку УЩ, виявити їхні геохімічні та генетичні особливості  і намітити масиви і ділянки масивів, перспективні на виявлення подібних рудопроявів.

Методи досліджень – мінералого-петрографічні, хімічний, мікрозондовий, рентген-флюорисцентний, ICP MS.

Результати петрографічні, мінералогічні і геохімічні критерії для виділення найбільш перспективних площ локалізації рідкісноземельного зруденіння у Приазовському мегаблоці Українського щита.

Новизна роботи Український щит (УЩ) є найбільшою рідкісноземельною металогенічною провінцією Європи. Найбільш перспективною щодо знахідок великих скупчень рідкісноземельної мінералізації є Приазовський мегаблок. На його території відомі декілька типів магматичних комплексів із рідкіснометальною мінералізацією: карбонатитові, габро-сієнітові із рудоносними нефеліновими і лужнопольовошпатовими сієнітами. Особливістю порід Приазов’я є наявність поряд з відомими основними мінералами-концентраторами REE і Y (бастнезиту, монациту, ксенотиму, апатиту), що представляють промисловий інтерес, нетипових (нетрадиційних) мінералів-концентраторів REЕ і Y – бритоліту й аланіту.  Крім відомих родовищ і рудопроявів рідкісноземельних елементів цього району, великі перспективи виявлення нових рудопроявів пов’язані із нетрадиційними типами зруденіння (Анадольський рудопрояв) та лужними метасоматитами, які пов'язуються із процесами фенітизації вміщуючи порід під час формування лужних ультраосновних і карбонатитових інтрузій. Виявлено нові ділянки фенітів із підвищеним вмістом рідкісноземельних елементів (1-1,5%). Ізотопний склад вуглецю (δ13С) лужних метасоматитів Приазов'я указує на їх глибинне джерело. В той же час ізотопія  стронцію свідчить про контамінацію коровою речовиною. Детально досліджено мінерали рідкісних земель. Виявлено і проаналізовано ряд нових для Приазов’я і України мінералів. Виконані роботи дають змогу намітити петрографічні і мінералогічні критерії, на підставі яких будуть виділені найбільш перспективні площі локалізації рідкісноземельного зруденіння у Приазовському мегаблоці УЩ.

           

           

 

Інші автори: 

С.Г. Кривдік, Д.К. Возняк, В.М. Хоменко, Г.О. Кульчецька, О.В. Дубина, В.Г. Моргун

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0113U003379

Роки виконання: 

2013 to 2015