Розробка нових методів та створення комплексу лабораторного обладнання для виробництва залізорудних концентратів з бідних окислених залізних руд з використанням омагнічування руд та наступної сепарації рудних і нерудних мінералів за допомогою магнітних ви

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 86 сторінок, 31 ілюстрація, 22 таблиці, 43 посилання.

Об’єкт дослідження – колекція зразків гематитових руд Криворіжжя, зразки з хвостосховища шахти «Северная» ім. В.А. Валявко .

Мета роботи: Створення комплексу лабораторного обладнання для апробації нових способів виробництва залізорудних концентратів з важко збагачувальної залізорудної сировини, що включає газогенератор для отримання відновлювальних газів, реактор для перетворення слабомагнітних оксидів та гідроксидів заліза в сильно магнітний магнетит та сепаратор для розділення рудних і нерудних мінералів в залізорудній сировині.

Методи дослідження та апаратура: метод магнітометрії (магнітометр з датчиком Хола), рентген-флуоресцентна спектроскопія (ARL Optim'X WD), метод дифракції рентгенівських променів (ДРОН-4М), термомагнітні дослідження, ЯГР-спектроскопія.

Результати та їх новизна: Створено діючу лабораторну установку для перетворення слабомагнітних залізних руд у сильномагнітні руди, шляхом нагрівання у присутності крохмалю та установки для випалювання руд у відновлювальному газовому середовищі. Створено пристрій для сепарації сильномагнітних залізних руд в змінному магнітному полі. Досліджено режими фазових перетворень колекції зразків та модельних зразків гематит-кварц в газовому середовищі. Визначено оптимальні час, температури, кількості твердого палива, швидкості току газів-відновників для здійснення фазового перетворення гематит-магнетит. Методом дифракції рентгенівських променів підтверджено, що гематит перетворюється в магнетит. Розраховано технологічні показники, отримані за створеним методом збагачення та зі стандартними методами збагачення залізних руд та показано, що вихід залізорудного концентрату за створеним методом (66,1 %) вища за такий показник для стандартних методів, а концентрація заліза в концентраті більша (69,7 %). Сформульовано механізми фазових перетворень слабомагнітних залізовмісних мінералів в газовому середовищі. Новизна отриманих результатів полягає в тому, що процедура перетворення не потребує високих температур та великих кількостей відновників.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: отримані результати можуть бути використані для вирішення проблем переробки залізних руд Кривого Рогу, та для вирішення екологічних проблем Криворіжжя.

 

Автори: 

Інші автори: 

Брик О.Б., Юшин О.О., Дудченко Н.О.

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0115U002878

Роки виконання: 

2015