Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України"

Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О

Порівняно з серединою минулого сторіччя регіонально-мінералогічні дослідження в Україні зазнали відчутного спаду. За цей час число відкритих у світі мінералів зросло вдвічі і попри всі прогнози продовжує зростати. Головні причини прогресивного росту кількості видів полягають в удосконаленні аналітичного устаткування, яке дає можливість  вивчати мінерали  все меншого  і меншого розміру,  визначати  вміст окремих REE,  виділяти  види  в залежності  від  заміщення  іншими  атомами  другорядних  структурних позицій  у мінералі. Попри  всі негаразди число відомих в Україні мінералів також невпинно  зростає  і на нинішній час сягає близько 1000. Ще 15 років тому стала очевидною необхідність створення "Мінералогічної енциклопедії України" (МЕУ), але далі Слóвника термінів справа не просунулась. Проблема ще у тому, що не всі мінерали, описані у вітчизняній літературі, затверджені спеціальними комісіями при Міжнародній мінералогічній асоціації як окремі види. Одні виявилися сумішшю видів, інші — морфологічними або хімічними відмінами видів, треті з різних причин були перейменовані. У статті звернено увагу на принципові зміни, що відбулись останнім часом в номенклатурі  і термінології амфіболів, турмалінів, апатитів тощо  і на випадки, коли внаслідок упорядкування номенклатури  і термінології деякі терміни замінено на протилежні за змістом. Так сталося з тарамітом — залізистим амфіболом, відкритим в Україні  і  перейменованим  нещодавно  в  феро-тараміт,  при  цьому  назва  "тараміт"  присвоєна  його  магнієвому аналогу,  відкритому  в Норвегії. Очевидно, що підготовці МЕУ повинно передувати перевизначення  відомих  в Україні мінералів відповідно до змін у номенклатурі їхніх груп.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3