2010, № 1(10)

zhovinsky's picture

Зміст

Журнал: 

Nid Title Автори (співробітники) Автори Сторінка
4009 Комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку Жовинський Едуард Якович, Крюченко Наталія Олегівна, Жук Олена Анатоліївна, Дмитренко Костянтин Едуардович Жовинсъкий Е.Я.,Крюченко Н.О., Кондратенко О.А., Слободенюк Т.М., Дмитренко К.Е. 5
4010 Положение месторождений клинцовского типа в системе месторождений раннего докембрия Фалькович А.Л. 16
4011 Возраст гранитов и интрузии пироксенитов в восточном обрамлении Новогоровской зеленокаменной структуры (Орехово-Павлоградская структура) Демедюк В.В. 19
4012 Геохимия литогенеза овручских кварцито-песчаников рифея Крюченко Наталія Олегівна, Самчук Анатолій Іванович Белевцев Р.Я., Шестопалов В.М., Спивак С.Д., Николаенко В.И., Блажко В.И., ДудкоВ.С., КрюченкоН.О., Кузенко С.В., Лазаренко Е.Е., Самчук А.И., Ганевич А.Е., Коченко В.Ю. 22
4013 Геохімічна характеристика відкладів середньої (продуктивної) товщі неогенової морської червоноколірно-теригенної субформації Передкарпатського прогину Компанець Г.С. 42
4014 Золото та його елементи »супутники в корі вивітрювання родовища Балка Широка Шестаков О.Ю., Ковальчук М.С. 53
4015 Геохимические особенности распределения литая в осадочных породах Приднестровья Крюченко Наталія Олегівна, Жовинський Едуард Якович, Жук Олена Анатоліївна Крюченко Н.О., Жовинский Э.Я., Жук Е.А. 64
4016 Сера в процессе эволюции урановых месторождений альбититовой формации (Кировоградский мегаблок) Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н. 71
4017 Сорбция-десорбция лития глинистыми минералами (экспериментальные исследования) Жук Олена Анатоліївна, Жовинський Едуард Якович, Крюченко Наталія Олегівна Жук Е.А., Слободенюк Т.Н., Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О. 82
4018 Спосіб очищення природних або стічних водойм від катіонів важких металів Жовинський Едуард Якович, Крюченко Наталія Олегівна Андрієвська О.А., Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О. 89

Pages