2013. Випуск 33.

Геохімія і петрологія процесів породо- та рудоутворення
Кривдік С.Г. Про генезис лужних метасоматитів Українського щита.. 3
Кравченко Г.Л. Особенности состава пород осипенковской серии Шевченковской структуры (Федоровская зона, Приазовье) ........18
Іванов Б.Н., Занкевич Б.О., Михальченко І.І., Шафранська Н.В. Ураноносні натрієві метасоматити Ватутинського родовища (струткурна позиція та особливості локалізації багатих руд) ...33
Великанов Ю.Ф., Великанова О.Ю. Геохимические особенности метасоматически измененных пород Кривбасса ..42
Пошукова геохімія. Геохімія навколишнього середовища
Моисеева Н.П., Шестопалов В.М., Моисеев А.Ю. Органическое вещество минеральных вод типа "Нафтуся"... 53
Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я. Горизонтальна зональність території Українського щита за рухомістю хімічних елементів у ґрунтових відкладах ..64
Суярко В.Г., Безрук К.О. Розчинність кіноварі різного габітусу й величина водних ореолів розсіювання ртуті у Донецькій ртутній формації ..70
Кухар В.В., Кухар М.В. Галогенна складова в гідрогеохімічній зональності підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну ..74
Жук О.А. Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження ...81
Дискусії
Синицин В.О. До питання, піднятого у статті С.Г. Кривдіка
"Про генезис лужних метасоматитів Українського щита" ..86

Журнал: 

Nid Title Автори (співробітники) Автори Сторінка
3940 ПРО ГЕНЕЗИС ЛУЖНИХ МЕТАСОМАТИТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Кривдік Степан Григорович С.Г. Кривдік 3
3941 ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПОРОД ОСИПЕНКОВСКОЙ СЕРИИ ШЕВЧЕНКОВСКОЙ СТРУКТУРЫ (ФЕДОРОВСКАЯ ЗОНА, ПРИАЗОВЬЕ) Г.Л. Кравченко 18
3942 УРАНОНОСНІ НАТРІЄВІ МЕТАСОМАТИТИ ВАТУТИНСЬКОГО РОДОВИЩА (СТРУКТУРНА ПОЗИЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ БАГАТИХ РУД) Б.Н. Іванов , Б.О. Занкевич , І.І. Михальченко , Н.В. Шафранська 33
3943 ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАСОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЁННЫХ ПОРОД КРИВБАССА Великанова Ольга Юріївна Ю.Ф. Великанов, О.Ю. Великанова 42
3944 ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ТИПА "НАФТУСЯ" Н.П. Моисеева, В.М. Шестопалов, А.Ю. Моисеев 53
3945 ГОРИЗОНТАЛЬНА ЗОНАЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ЗА РУХОМІСТЮ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТОВИХ ВІДКЛАДАХ Крюченко Наталія Олегівна, Жовинський Едуард Якович Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський 64
3946 РОЗЧИННІСТЬ КІНОВАРІ РІЗНОГО ГАБІТУСУ Й ВЕЛИЧИНА ВОДНИХ ОРЕОЛІВ РОЗСІЮВАННЯ РТУТІ У ДОНЕЦЬКІЙ РТУТНІЙ ФОРМАЦІЇ В.Г. Суярко , К.О. Безрук 70
3947 ГАЛОГЕННА СКЛАДОВА В ГІДРОГЕОХІМІЧНІЙ ЗОНАЛЬНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АРТЕЗІАНСЬКОГО БАСЕЙНУ Кухар Михайло Володимирович В.В. Кухар , М.В. Кухар 74
3843 Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження Жук Олена Анатоліївна О.А. Жук 81
3948 Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження Жук Олена Анатоліївна О.А. Жук 81

Pages