Розвиток гідроксикарбонатного Green Rust на поверхні сталі, яка контактує з водним дисперсійним середовищем у діапазоні температури від 3 до 70 °С (стаття англомовна)

Лавриненко О.М., Щукін Ю.С.

Досліджено вплив рН водного дисперсійного середовища  та  температури на процес утворення  гідроксикарбонатного Green Rust GR(CO32–) на поверхні сталі за умов ротаційно-корозійного диспергування (РКД). Спираючись  на  дані  рентгенофазового  аналізу  in  situ  та  сканувальної  електронної  мікроскопії  показано  залежність морфології частинок лепідокрокіту та магнетиту від колоїдно-хімічного механізму їх утворення. Встановлено, що в результаті твердофазного перетворення GR(CO32–) частинки лепідокрокіту успадковують його платівкоподібну форму, в той час як за розчинення GR(CO32–) та переосадження продуктів його розчинення частинки лепідокрокіту набувають  голкоподібної  форми.  Інший  продукт  розчинення—переосадження  GR(CO32–)  —  магнетит,  який утворюється на прилеглому до поверхні сталі боці окисної плівки і характеризується сферичною формою та нанометровими розмірами частинок. Оптимальні умови формування GR(CO32–) за умов РКД були зафіксовані після 5 год проходження процесу фазоутворення за pH 11,0 та Т = 20 °С і рН ~6,0 та Т = 25—35 °C.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

22