Нові дані по типоморфізму тетрадиміту Bi2Te2S з регіону Жупков, Словацька Республіка (стаття англомовна)

Пономаренко О.М., Скакун Л.З., Єлень С., Мікуш Т., Квасниця І.В., Балінтова-Штевкова Т., Бондаренко С.М., Грінченко О.В.

За допомогою методів електронної мікроскопії, локального мікрозондового аналізу та рентгенівської дифракції проведено комплексне дослідження музейних зразків тетрадиміту Bi2Te2S Львівського національного університету з району Жупков (Župkov) (Словацька Республіка). Встановлено, що мінерал утворює майже досконалі кристали гостроромбоедричного  і пінакоїдального  або перехідного між ними  габітусів. Головні прості форми кристалів: {0001}, {1011} і {0112}. Часто кристали мають вид зрізаних тригональних псевдопірамід, пластинчастих кристалів, а також двійникові утворення кристалів-четверників. Хімічний склад мінералу уточнено з врахуванням статистики розподілу атомів за кристалохімічними позиціями і він відповідає формулі Bi1,86Sb0,14Te2S0,94Se0,06. За допомогою повнопрофільного методу Рітвельда проведено усі обчислення, що пов’язані з розшифруванням  і уточненням  кристалічної  структури  тетрадиміту.  Розглянуто  історичний  аспект  цінності  вивчених  зразків.  Враховано дані,  отримані  раніше  під  час  вивчення  телуридів  групи  тетрадиміту  за  проектом  "Порівняльний мінералого-геохімічний аналіз Аu-Ag-Bi-Te-Se мінералізації в неовулканітах України і Словаччини (регіон Карпати)" протягом 2008—2010 рр. Ключові  слова:  тетрадиміт,  телурид  вісмуту,  кристалічна  морфологія,  кристалічна  структура,  область Жупков, Словаччина.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3