2011, том 33, № 3

ЗМІСТ

Мінералогiя
ІВАНИЦЬКИЙ В.П., БРИК О.Б., ДУДЧЕНКО Н.О., ПОЛЬШИН Е.В., КАЛІНІЧЕНКО О.А. Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії . . . . . 5
МОРГУН В.Г. Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я . . . .  . 13
КУШНІР С.В., ЯРЕМЧУК Я.В. Незвичні ефекти стискування кристалічної ґратки внаслідок висушування гідратованого подрібненого кварцу . . . . . 21
ХОМЕНКО В.М., БЕЛІЧЕНКО О.П., СОЛОМАТІНА Л.О. Інфрачервоні спектри ОН-груп у природному та опроміненому топазі . . . . . 28
КАЛИНИЧЕНКО Е.А. Изоморфизм примесных ионов в структуре гидроксилапатита по данным компьютерного моделирования . . . . . 38
ДУДЧЕНКО Н.О. Особливості формування азотвмісного радикала у зразках біогенного гідроксилапатиту за даними ЕПР . . . .46
ЗАДВЕРНЮК Г.П., ФЕДОРЕНКО Ю.Г., ПАВЛИШИН Г.П. Поглощение воды и водных растворов глинополимерными нанокомпозитами внедрения . . . . . 50
Петрологiя
КРИВДІК С.Г., ДУБИНА О.В., ДОВБУШ Т.І., КОТВИЦЬКА І.М., ВИСОЦЬКИЙ О.Б., БЕЗСМОЛОВА Н.В., АМАШУКЕЛІ Ю.А. 87Sr/ 86Sr в апатитах із лужних і основних порід Українського щита . . .55
КОНОВАЛ Н.М., КРИВДІК С.Г. Деякі петрологічні та геохімічні особливості гранітів кіровоградського комплексу (центральна частина Українського щита) . . . . . 63
Геохімiя
СТЕПАНЮК Л.М., БОБРОВ О.Б., ПАРАНЬКО І.С., ПОНОМАРЕНКО О.М., СЕРГЄЄВ С.А. Генезис та вік циркону із амфіболіту новокриворізької світи Криворізької структури . . . . . 69
ВОЙТЮК Ю.Ю., КУРАЄВА І.В., САМЧУК А.І., МАНІЧЕВ В.Й. Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об’єктах навколишнього середовища . . . . . 77
ЖОВИНСЬКИЙ Е.Я., КРЮЧЕНКО Н.О., ЖУК О.А. Геохімічні пошуки за екзогенними сольовими ореолами літію . . . . . 84

Рудоутворення
АРТЕМЕНКО Г.В., БАХМУТОВ В.Г., САМБОРСКАЯ И.А., КАНУНИКОВА Л.И. Проявления рудной минерализации в интрузивном комплексе архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика) . . . . . 90
Хроніка
ЩЕРБАК М.П., СОБОТОВИЧ Е.В., ПОНОМАРЕНКО О.М., ЖОВИНСЬКИЙ Е.Я., КВАСНИЦЯ В.М., ВОЗНЯК Д.К., ГАЛАБУРДА Ю.А., КУЛЬЧИЦЬКА Г.О. та ін. Ігорю Михайловичу НАУМКУ — 60 . . . . .100
Світлої пам'яті Дмитрія Миколайовича ЩЕРБАКА . . . . . 103
Наші автори . . . . . 105

Журнал: 

Nid Title Автори (співробітники) Автори Сторінка
3257 Генезис та вік циркону із амфіболіту новокриворізької світи Криворізької структури Степанюк Леонід Михайлович, Пономаренко Олександр Миколайович Л.М. Степанюк, О.Б. Бобров, І.С. Паранько, О.М. Пономаренко, С.А. Сергєєв 69
3257 Генезис та вік циркону із амфіболіту новокриворізької світи Криворізької структури Степанюк Леонід Михайлович, Пономаренко Олександр Миколайович Л.М. Степанюк, О.Б. Бобров, І.С. Паранько, О.М. Пономаренко, С.А. Сергєєв 69
3258 Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об’єктах навколишнього середовища Войтюк Юлія Юріївна, Кураєва Ірина Володимирівна, Самчук Анатолій Іванович Ю.Ю. Войтюк, І.В. Кураєва, А.І. Самчук, В.Й. Манічев 77
3258 Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об’єктах навколишнього середовища Войтюк Юлія Юріївна, Кураєва Ірина Володимирівна, Самчук Анатолій Іванович Ю.Ю. Войтюк, І.В. Кураєва, А.І. Самчук, В.Й. Манічев 77
3259 Геохімічні пошуки за екзогенними сольовими ореолами літію Жовинський Едуард Якович Н.О. Крюченко, О.А. Жук 84
3260 Проявления рудной минерализации в интрузивном комплексе архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика) Артеменко Геннадій Володимирович В.Г. Бахмутов, И.А. Самборская, Л.И. Кануникова 90
3776 Ігорю Михайловичу Наумку — 60 Щербак Микола Петрович, Пономаренко Олександр Миколайович, Жовинський Едуард Якович, Квасниця Віктор Миколайович, Возняк Дмитро Костянтинович, Галабурда Юрій Андронович, Кульчецька Ганна Олександрівна Щербак М.П., Соботович Е.В., Пономаренко О.М., Жовинський Е.Я., Квасниця В.М., Возняк Д.К., Галабурда Ю.А., Кульчицька Г.О. та ін. 100
3777 Світлої пам'яті Дмитрія Миколайовича Щербака Пономаренко Олександр Миколайович, Хоменко Володимир Михайлович, Черниш Дарія Сергіївна Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Хоменко В.М., Черниш Д.С. 103
3263 Наші автори 105

Pages