Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 226 с.,  111 рис.,  40 табл., 175 джерел.

Об'єкт дослідження – палеопротерозойські гранітоїди та метасоматити Українського щита (УЩ).

Мета роботи – вирішення проблем петрохімії й механізму гранітизації палеопротерозойських комплексів, а також віку, природи та палеотектонічного режиму палеопротерозойського лужного метасоматозу й уранового зруденіння УЩ.

Методи дослідження – макроскопічні й мікроскопічні методи дослідження порід і мінералів, петрологічні й геохімічні методи дослідження хімічного складу порід і їх палеотектонічної приналежності, мас-спектрометричні ізотопні методи дослідження походження та віку, термобарометричні методи дослідження флюїдних включень.

Досліджено мінералого-геохімічну та петролого-тектонічну природу  палеопротерозойських гранітоїдних комплексів і ураноносних лужних метасоматитів Українського щита. Встановлено, що кіровоградський і житомирський гранітоїдний комплекси відносяться, здебільшого, до гранітів S-типу, формувалися 2090..2026 млн.р. тому в синколізійних умовах. Новоукраїнські гранітоїди відповідають характеристикам анорогенних гранітоїдів острівних дуг типу А2, виплавлялися 2040..2025 млн.р. тому, вірогідно в післяколізійних чи пізньоорогенних умовах. Коростеньський і Корсунь-Новомиргородський плутони є представникам гранітоїдів типу А2, які сформувався в межах 1800..1750 та 1760..1725 млн. р. тому, відповідно. Ураноносні Na-метасоматити Інгульського мегаблоку утворилися 1810-1750 млрд.р. тому в зонах об'ємного катаклазу, які приурочені до перетину регіональних і локальних розломних зон впродовж 5-ти стадій. Накопичення урану значним чином пов'язане з процесами Ca- й К-метасоматозу, супроводжувалось акумуляцією Ca, Mg, K, Rb, U, Zr і F. Більшість лужно-метасоматичних змін Інгульського мегаблоку локалізуються у контурі Корсунь-Новомиргородського плутону і, ймовірно, утворились в умовах розтягнення земної кори на початковій стадії розвитку "гарячої точки", яка зумовила утворення Корсунь-Новомиргородського плутону.

 

Автори: 

Інші автори: 

Ємець Олександр Вікторович

Ключові слова: 

РК: 

№ 0112U008169

Роки виконання: 

2012