Геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 358 с., 80 рис., 57 табл.,  20 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви рідкісноземельно-уран-торієвої мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита (УЩ). 

Мета роботи – геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію УЩ.

Методи досліджень – рудномінералогічні, петрографічні, мікрорентгеноспенктральні, електронномікроскопічні, масспектрометричні та геохімічні.

Наведені результати  мінералого-петрографічного, рудногеохімічного вивчення  нових для докембрію УЩ рудопроявів калій-уранової формації.

Встановлено два принципово відмінних геотектонічних процеса в історії докембрію УЩ, з якими пов’язано формування рікісноземельно-уран-торієвого зруденіння калій-уранової формації. Перший – палеопротерозойська тектономагматична активізація західної частини УЩ, при якій сформувались апліт-пегматоїдні граніти житомирського, хмільницького та кіровоградського комплексів. Другий – мезоархейська тектоно-магматична активізація східної частини УЩ, при якій сформувались апліт-пегматоїдні граніти январського комплексу. Третій тип зруденіння - епігенетичний, який приурочений до тектонічних зон в межах  палеопротерозойських масивів апліт-пегматоідних гранітів.

Детально вивчено мінералогічний склад, мінералогію та геохімію рідкісноземельно-уран-торієвої мінералізації, представленої апатитом, цирконом, монацитом, торитом, ксенотимом, рабдофанітом, уранінітом, настураном, бранеритом, кофінітом, урановою черню, ліндокітом, молібденітом, самородним вісмутом і вісмутином. Виділені парагенетичні рудні мінеральні асоціації від високо-, середньо- до низькотемпературних. Встановлено вік зруденіння, який змінювався в межах від 1595 до 2933 млн р.

Новизна - вперше для Українського щита встановлено новий генетичний тип комплексного рідкісноземельно-уран-торієвого зруденіння в мезоархейських гранітоїдах західної частини Приазовського мегаблоку УЩ, що пов’язаний з формацією вторинних кварцитів.

Галузь застосування - Результати НДР використані виробничими організаціями КП «Кіровгеологія» при проведенні геолого-пошукових робіт на уран в різних мегаблоках УЩ.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0106U000681

Роки виконання: 

2006 to 2010