Геохронологія і геохімія неоархейських магматичних порід Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт по НДР: с. 143, 4 ч., рис. 96, табл. 31, літ. джерел 86.

Об'єкт дослідження – неоархейські магматичні породи Українського щита (УЩ).

Ціль дослідження – пояснення генези неоархейських порід Українського щита, які несуть ознаки магматичного походження.

Методи дослідження – мінералого-геохімічний, ізотопного датування акцесорних мінералів та структурно-парагенетичний.

Звіт по темі “Геохронологія і геохімія неоархейських магматичних порід Українського щита” включає результати мінералого-геохімічнічних, ізотопно-геохімічних досліджень й структурно-геологічних кристалічних неоархейських порід УЩ; які виконані в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України. Отримані дані є основою для обґрунтування та пояснення геодинамічних умов та речовинних змін в кристалічному фундаменті при формуванні порід неоархею, що мають ознаки магматичного становлення. Показано, що неоархейські породи УЩ з рисами генезису за магматизму є гібридними дислокаційними утвореннями, адже їх формування відбувалося за декілька етапів дислокаційних перетворень докембрійського субстрату. Найбільш чітко в них фіксуються два імпульси становлення – 3,2 та 2,8 млрд років тому. Остаточна будова масивів неоархейського віку, відповідає реліктовим утворенням, що сформовані при тотальних трансформаціях кристалічного фундаменту на палеопротерозойський час.

Автори: 

Інші автори: 

† К.Ю. Єсипчук

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0107U007968

Роки виконання: 

2008 to 2012