Розробка методики кількісного визначення вмісту рідкісних та розсіяних елементів у мінералах і породах на ICP-MS ЕЛЕМЕНТ-2

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР вміщує 127 стр., 24 табл., 10 рис., 57 використаних літературних джерел.

Об’єктом дослідження слугували гірські породи, мінерали, ґрунти, мінеральні води на території України, стандартні зразки гірських порід.

Мета роботи – розробка методик визначення кількісного вмісту рідкісних та розсіяних елементів (рідкісноземельних, Be, Se, Cd) в гірських породах, мінералах, грунтах, рослинах, грибах, природних водах методом мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою.

Встановлено оптимальні фізико-хімічні умови розкладу та розчинення гірських порід та мінералів із використанням мікрохвильового випромінювання. Розроблено 10 аналітичних схем пробопідготовки (силікатних та карбонатних порід, мінералів та ґрунтів) і визначення в них РЗЄ та рідкісних елементів.

Визначено оптимальних склад та концентрації розчинників (кислот HF, HCl, H2SO4) та плавнів LiBO2, H3BO3, Na2O2; а також оптимальні параметри mx-обробки – температуру, час, тиск і частоту для розкладу геологічних об’єктів в мікрохвильовій печі ЕТHOS фірми MILESTONE (Італія).

Проведені дослідженні та розроблені методики мас-спектрометричного  визначення елементів таких як селен, свинець, мідь, кадмій, літій, рубідій, цезій, цирконій, берилій та рідкісноземельних елементів дають можливість розширити геохімічні методи пошуків корисних копалин та геохімічний моніторинг екологічного стану довкілля.

Автори: 

Інші автори: 

Т.К. Кокот, А.Г. Котько

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0110U005311

Роки виконання: 

2010 to 2012