Спеціалізована вчена рада

Наказом Атестаційної колегії МОН України від 13.03.2017 № 374 в Інституті створено спеціалізовану вчену раду Д 26.203.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями  04.00.02  "Геохімія",  04.00.08 "Петрологія",  04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" строком до 31 грудня 2019 року.

Склад
спеціалізованої вченої ради