87Sr/ 86Sr в апатитах із лужних і основних порід Українського щита

О.В. Дубина, Т.І. Довбуш, І.М. Котвицька, О.Б. Висоцький, Н.В. Безсмолова, Ю.А. Амашукелі

Наведено нові та узагальнено опубліковані дані щодо ізотопного складу (87Sr/86Sr) апатитів із різноманітних протерозойських магматичних лужних і сублужних порід, карбонатитів, габроїдів, піроксенітів та фенітів Українського щита, з якими часто пов’язані родовища рідкісних металів, апатиту, ільменіту. В магматичних породах лужно-ультраосновної (карбонатитової) формації значення 87Sr/ 86Sr 0,702—0,703 в апатитах свідчить про глибинне джерело. Дещо збільшується це значення в фенітах (до 0,704—0,705) і деяких сієнітах (до 0,712) цієї формації. У масивах габро-сієнітової формації виявлено значно ширший діапазон варіацій значення 87Sr/86Sr апатитів. У помірно диференційованих олівінових габроїдах це співвідношення становить 0,7030—0,7035, у ферогабро — 0,705. Ще більш значні варіації 87Sr/86Sr властиві сублужним, лужним і нефеліновим сієнітам — від 0,703 до 0,717—0,737, інколи до 0,737—0,856. Сієніти з таким високим значенням 87Sr/ 86Sr характеризуються високим ступенем кристалізаційної диференціації: сильно залізистими фемічними мінералами (фаяліт, геденбергіт, аніт), збагаченням на Zr, TR, Y, Rb і збідненням на Sr. Такий широкий діапазон варіації 87Sr/ 86Sr пояснюється різними петрогенетичними механізмами формування лужних і основних порід: первинні глибинні магми, контамінація корового матеріалу, кристалізаційна диференціація з накопиченням калію, рубідію (в тому числі радіогенного) і деплетацією стронцієм (тривале польовошпатове фракціонування).

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Вкладення: 

Сторінка: 

55