Типи лужних метасоматитів Українського щита та фації їх глибинності

Український щит є одним із найбагатших на лужні метасоматити регіонів. Виділяються такі типи лужних метасоматитів: 1) феніти, пов’язані з масивами і окремими інтрузивними тілами лужно-ультраосновної (карбонатитової) формації; 2) ураноносні метасоматити калій-уранової та натрій-уранової формації; 3) аподжеспілітові лужні метасоматити. У Східному Приазов’ї наявні апогранітоїдні (найбільш поширені), апокварцитові і апобазитові феніти. Виявлено вертикальну і латеральну зональність лужних метасоматитів, проявлену у зростанні вмісту Са в лужних амфіболах і піроксенах з глибиною формування цих порід. З фенітамипов’язана мінералізація TR, Nb і Zr. Рудоносні лужні метасоматити мають глибинну природу (за даними ізотопного складу С, О і Sr).

Ключові слова: 

Сторінка: 

4