Сьомка Володимир Олексійович

Посада: 

Вчений ступінь: 

Вчене звання: 

Відділ: 

Публікації співробітника

Title Номер журналу Журнал
Геохімічні особливості кристалічних порід центральної частини Кочерівської западини (Український щит) 2015. Випуск 35. Геохімія та рудоутворення
РОДОВИЩЕ БАЛКА КОРАБЕЛЬНА (МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХРОНОЛОГІЯ) В ПОБУЗЬКОМУ УРАНОВОРУДНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 2015. Випуск 35. Геохімія та рудоутворення
Дипірамідальні кристали молібденіту Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита) 2015, том 37, № 3 Мінералогічний журнал
ДЖЕРЕЛО НАТРІЮ ТА УРАНУ УРАНОНОСНИХ АЛЬБІТИТІВ (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита) 2012. Випуск 31-32. Геохімія та рудоутворення
ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ МОЛІБДЕНО- І ВОЛЬФРАМОНОСНИХ МЕТАСОМАТИТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 2012. Випуск 31-32. Геохімія та рудоутворення
ДИБРОВСКОЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-УРАН-ТОРИЕВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ПРИАЗОВСКОМ МЕГАБЛОКЕ УКРАИНСКОГО ЩИТА 2010. Випуск 28. Геохімія та рудоутворення
ЕЛЕМЕНТИ-ДОМІШКИ В МОЛІБДЕНІТАХ ІЗ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
РУДОНОСНЫЕ МЕТАСОМАТИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ УКРАИНСКОГО ЩИТА (прогнозно-поисковое значение) 2012. Випуск 31-32. Геохімія та рудоутворення
ГЕОХРОНОЛОГІЯ ВАТУТІНСЬКОГО УРАНОВОГО РОДОВИЩА (ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) 2014. Випуск 34. Геохімія та рудоутворення
ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ РУДОПРОЯВ КАЛІЙ-УРАНОВОЇ ФОРМАЦІЇ: МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ, ЧАС ФОРМУВАННЯ 2014. Випуск 34. Геохімія та рудоутворення

Pages