Створення діючих установок для омагнічування слабомагнітних окиснених залізних руд і відходів гірничо-збагачувальних комбінатів та визначення оптимальних режимів омагнічування, в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратів з

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 85 сторінок, 31 ілюстрація, 8 таблиць, 64 посилань.

Об’єкт дослідження – колекція зразків гетитових та гематитових руд, зразки синтетичних оксидів та гідроксидів заліза .

Мета роботи: Створення діючих лабораторних установок для омагнічування слабомагнітних окиснених залізних руд і відходів гірничо-збагачувальних комбінатів та визначення оптимальних режимів омагнічування, яке сприятиме підвищенню ефективності технологій збагачення слабомагнітної залізорудної сировині.

Методи дослідження та апаратура: метод магнітометрії (магнітометр з датчиком Хола), метод магнітного резонансу (спектрометри ЕПР РЭ-1306 (Росія), PS100X (Білорусь)), метод дифракції рентгенівських променів (ДРОН-4М), ЯГР-спектроскопія, термомагнітні дослідження.

Результати та їх новизна: Сформовано колекцію слабомагнітної залізорудної сировини різного типу. Створено діючу лабораторну установку для визначення температури Кюрі та ідентифікації магнітних мінералів в рудах та магнітних матеріалах. Створено діючу лабораторну установку для переведення значних кількостей слабомагнітних мінералів заліза в сильномагнітні при їх відновленні вуглеводами біомаси (обертова піч). Створено пристрій для експресного вимірювання намагніченості руд та магнітних матеріалів. В пристрої не застосовується зважування і тому величина сили тяжіння не впливає на вимірювання сили взаємодії зразка з магнітним полем, тому пристрій може використовуватись в будь якому місці Землі на будь-якій висоті над рівнем моря, а також в невагомості, наприклад на Марсі. За допомогою створених установок та приладів показано, що оптимальна концентрацією відновника (біомаси) для перетворення гематиту на магнетит при Т=650°С складає близько 2%. Показано, що реакція перетворення гематиту та гетиту на магнетит починається вже за температури ~420°С. Новизна отриманих результатів полягає в тому, що процедура перетворення не потребує високих температур та великих кількостей відновників.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: отримані результати можуть бути використані для вирішення проблем переробки залізних руд Кривого Рогу, а також для вирішення екологічних проблем, які пов’язані з утилізацією відвалів та хвостосховищ Кривого Рогу.

 

 

Інші автори: 

О.Б. Брик, О.О. Юшин, Н.О. Дудченко

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0114U001611

Роки виконання: 

2014