Сильвін у пержанських гранітах Коростенського плутону

О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Возняк Д.К., О.В. Грущинська

Сильвін уперше виявлено у пізніх кварц-флюорит-алюмофторидних виокремленнях і прожилках, що крис талізуються на завершальних стадіях формування рудних метасоматитів у пержанських гранітах (північна частина Коростенського плутону). За даними електронно-мікроскопічних досліджень виділено три морфологічні типи утворень сильвіну у метасоматитах: 1) тонка (1—5 мкм) вкрапленість сильвіну в альбіті, іноді в асоціації з галітом; 2) поодинокі відносно великі (до 0,015 мм) кубічні кристали сильвіну у кварці; 3) дендритоподібні зростки кристалів сильвіну у багатофазових включеннях у кварці. В одному з таких включень діагностовано додатково сульфат калію, імовірно, арканіт. За результатами мікрозондового аналізу сильвін, вкраплений у кварці, складений чистим KCl, а у сильвіні з багатофазових включень зафіксовано натрій. Питання про форму знаходження останнього у досліджених сильвінах залишається відкритим, оскільки не виключено імовірність захоплення натрію під час зондування із газово-рідинної речовини включень, що містить його надлишок. У роботі наведено дані з розподілу хлору в мінералах флюорит-алюмофторидних агрегатів. Встановлено збагачення хлором (до 2,77 %) ральстонітів з коломорфних ділянок останніх.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

25