Розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 60 с., 37 рис., 9 табл., 33 джерела.

Об’єкт досліджень - родовища рідкісних металів.

Мета роботи - розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ.

Метод дослідження – атомна абсорбція, іон-селективний, ICP-MS.

При геолого-геохімічному аналізі ділянок досліджень - - Селищанська (вольфрамове зруденіння), 2 - Полохівська (рудопрояв літію), 3 - Східнолиповеньківська (рудопрояв хрому), 4 – Бобринецька (рудопрояв флюориту), 5 – Клинцівська (рудопрояв золота) розроблено геохімічні критерії, за якими можливо прогнозування родовищ рідкісних металів. Цими критеріями є мультиплікативні показники, що базуються на значимих кореляційних зв'язках елементів, асоціації елементів, які зберігаються тільки в межах рудних тіл.

Простежено зв'язок між первинними та вторинними ореолами та зроблено висновок про найбільш ефективні геохімічні критерії стосовно кожної ділянки.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0106U008934

Роки виконання: 

2007 to 2011