Прогнозна оцінка виявлення родовищ рідкісних металів в протерозойських комплексах Українського щита.

РЕФЕРАТ

Обсяг звіту 58 ст, 6 розділів,  2 рисунків, 3 таблиці, кількість посилань 69.

Розглянуто геохімічну спеціалізацію і рудоносність головних типів кристалічних порід Українського щита: лужні магматичні та метасоматичні породи, диференційовані граніти та їх пегматити, Sc-U альбітити.

Метою проведених досліджень було вивчення найбільш інформативних петрологічних, мінералогічних і геохімічних особливостей потенційно рудоносних порід.

Використовувалия традиційні петрографічні дослідження, хімічні та спектральні аналізи, рентген-флуорисцентний аналіз, сучасні прецизійні геохімічні методи (визначення ізотопного складу С, О, Sr; ICP MS) з визначенням елементів-домішок.

Показано перспективи та площі прогнозування і пошуків родовищ рідкісних металів (Zr, Nb, REE, Y). Головним результатом дослідження є доведення перспективности гіперсольвусних сієнітів на пошуки родовищ рідкісних металів нетрадиційного типу. Наводяться дані про генетичний зв'язок рудоносних сієнітів, до яких приурочено багаті на Zr, Nb, Y  руди (Азовське, Яструбецьке родовища), з анортозит-рапаківігранітними плутонами та Південно-Кальчицьким масивом. Це значно розширює площу (понад 20 тис км2) пошуку родовищ такого типу. Інтерпретація лужних метасоматитів Східного Приазов’я, як фенітів карбонатитових комплексів, дозволяє вважати цей район перспективним на родовища карбонатитового типу. Виявлено новий тип лужних метасоматитів збагачених рідкісноземельними елементами.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0106U011534

Роки виконання: 

2007 to 2011