Магнітні властивості наномагнетиту, синтезованого в температурному діапазоні 40—90 °С

Дудченко Н.О.

Зразки синтетичних аналогів біогенного магнетиту отримано за двома технологіями співосадження солей дво- та тривалентного заліза гідроксидом калію в діапазоні значень температури (40—90  °C). Перша технологія полягала у співосадженні суміші сульфату заліза (II) та хлориду заліза (III), друга — хлориду заліза (II) та хлориду заліза (III). Визначено намагніченість насичення усіх синтезованих зразків. Показано, що намагніченість насичення наномагнетиту прямо залежить від температури синтезу. Отримані результати можуть бути використані для подальшого розвитку технологій створення синтетичних аналогів біогенного магнетиту

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

38