Крюченко Наталія Олегівна

Посада: 

Вчений ступінь: 

Вчене звання: 

Відділ: 

Публікації співробітника

Title Номер журналу Журнал
Геохімія галогенів підземних вод (на прикладі Полтавської області) 2011, № 1(11) Пошукова та екологічна геохімія
Критерії розбракування природних і техногенних аномалій (за формами знаходження хімічних елементів) 2012, № 1(12) Пошукова та екологічна геохімія
Ретроспективна оцінка екологічної ситуації за результатами вивчення річних кілець зрізу бука (Угольський масив Карпатського біосферного заповідника) 2012, № 1(12) Пошукова та екологічна геохімія
Мікроелементний склад снігового покриву субальпійського та середньогірного висотних поясів Карпатського біосферного заповідника 2013, № 1(13) Пошукова та екологічна геохімія
Гідрогеохімічні критерії міграції підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну 2013, № 1(13) Пошукова та екологічна геохімія
Геохімічні аномалії золота в корах вивітрювання Брусилівської шовної зони 2013, № 1(13) Пошукова та екологічна геохімія
К истории открытия Збручанского месторождения минеральных вод 2014, № 1-2(14-15) Пошукова та екологічна геохімія
Rare Elements in Weathering Crusts of Brusilovsky Suture Zone of Ukrainian Shield 2014, № 1-2(14-15) Пошукова та екологічна геохімія
Геоекологічний моніторинг снігового покриву субальпійського та середньогірного висотних поясів Карпатського біосферного заповідника 2014, № 1-2(14-15) Пошукова та екологічна геохімія
ГОРИЗОНТАЛЬНА ЗОНАЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ЗА РУХОМІСТЮ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТОВИХ ВІДКЛАДАХ 2013. Випуск 33. Геохімія та рудоутворення

Pages